Sunday, June 11, 2017

TÀI LIỆU NAM VN 1950-1975

Ảnh xưa hình cũ ... Làm lòng người nao nao


SÀI GÒN 1950 - 1975       Buồn thấm thía     
https://www.youtube.com/embed/c5lfarLaNdA?rel=0