Saturday, February 18, 2017

VIỆT NAM 100 NĂM TRƯỚC

Những bức ảnh hiếm còn sót lại của Việt Nam xưa những năm 1850-1950 dưới đây sẽ giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời các bạn cùng xem.
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fvn-thumb-1.jpg%23force-thumb
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fNnH9ap-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Gánh phở rong trên phố Hà Nội năm 1890. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fP3KekK-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Võng quan đi công chuyện 1890. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2ftYrTYC-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Một ngôi làng ở ngoại ô Hà Nội 1890. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fjrmFk6-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Một đám cưới ở Saigon năm 1866. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fKF5dqc-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg
 

Lợn ỉn – lợn Móng Cái 1860. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fMloFDq-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Khai trương chạy thử tuyến tàu Hỏa đầu tiên ở Đông Dương, tuyến Sài Gòn- Mỹ Tho năm 1881. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fOsK9rZ-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Quang cảnh Hồ Gươm + cầu Thê Húc – Hà Nội năm 1896 – ảnh đẹp và có chất lượng tốt đến ngạc nhiên. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2faa3g6m-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Công trường xây dựng phố Charner (1866), bây giờ là đường Nguyễn Huệ. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2f1cCqLU-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Những nhạc công ở Saigon năm 1866. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fLMt149-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Cờ xí rợp trời quan sứ đến – Khoa thi ở Nam Định năm 1900. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fX2v2l0-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Quang cảnh các quan coi thi ở Huế năm 1900. (Ảnh: Internet) 
 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fiLfW0w-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Phố cặp bờ sông ở Chợ Lớn năm 1900 – kênh Tàu Hủ bên phải. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2f5LyLQw-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Các sĩ tử đi vào trường thi Nam Ðịnh (năm 1897). (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fRCCguF-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Rước vua Duy Tân trong lễ đăng quang năm 1907 (vua mới 7 tuổi). (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fbC1iHP-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Tội ăn cắp bị xử đánh đòn, ảnh chụp trong khoảng 1870 đến 1890. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fogSL2z-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Các quan Tân Khoa được ban mũ áo để vinh quy bái tổ ở trường thi Nam Định khoảng 1890. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2faMwgQI-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Các quan lạy mừng vua Hàm Nghi. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fdk34nj-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Chợ Lớn Saigon năm 1866, lúc này còn hoang sơ như một vùng quê. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fjcDZUG-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Saigon, Chợ Lớn năm 1888, lúc này thuyền buôn của người Hoa đã tấp nập. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fABwunO-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn năm 1879, lúc này chưa có 2 tháp chuông phía trên (theo mô-típ của nhà thờ Đức Bà ở Paris). (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2f0HQ86g-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Đến năm 1990, hai tháp chuông được xây lên. Kiến trúc này được giữ cho đến ngày nay. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fvn-3.jpg

Bắc kỳ, một thầy đồ đang dạy học – cuối thế kỷ 19. (Ảnh: Internet) 
http://thoibao.today/image/fetch?u=http%3a%2f%2finspired.daikynguyenvn.com%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f02%2fO5qN0J-20170208-bo-anh-hiem-ve-viet-nam-cach-day-hang-the-ky.jpg

Một tài liệu cổ thời Pháp nghiên cứu vấn đề Giao Chỉ, hình vẽ xương bàn chân của một bé trai 12 tuổi. Bàn chân Giao Chỉ là đặc điểm người Việt bản địa. Số lượng người mang đặc điểm bàn chân này ngay từ xưa chỉ là số ít, không phải người An Nam nào cũng có bàn chân Giao Chỉ, cho đến nay thì còn rất hiếm…. “Giao Chỉ là người Nam di, ngón chân cái toạc ra, đứng thẳng hai bàn chân thì ngón chân cái giao vào nhau, cho nên gọi là Giao Chỉ (chỉ là ngón chân cái)”. (Ảnh: Internet)

Tuesday, February 7, 2017

THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNGCác anh chị thân mến,
Café XDNT xin thân mời quý anh chị đến tham dự 2 buổi sinh hoạt cộng đồng tại địa phương và cũng là thân hữu khắng khít với ngành CB/XDNT:

I..TIỆC TÂN NIÊN MỪNG XUÂN ĐINH DẬU”
của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Bắc Cali:
Thời gian: Từ 10AM đến 3PM
 Chủ Nhật 19 tháng 2, 2017
Địa điểm: Nhà Hàng Grant Fortune
4100 Monterey Hwy
San Jose, Ca 95111
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:
·      Anh Phạm Quang Mỹ (408) 519-2293, hoặc
·       mypham717@gmail.com.

II..CHƯƠNG TRÌNH CỔ NHẠC “SẮC XUÂN”
Do nhóm Nghệ Sĩ Linh Châu tổ chức:
Thời gian:  Từ 2:30
Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017
Địa điểm: Yerba Buena High School
1855 Lucretia Ave
San Jose, Ca 95122
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc
·      Vicky Diệu Bảo (408) 685-5919, hoặc
·      Vickytran120@hotmail.com. 


Vì 2 thiệp mời này có liên hệt đến 2 thành viên tiêu biểu cho ngành CB/XDNT, với niên trưởng Phạm Quang Mỹ, trưởng bối XDNT (86 tuổi); và Vicky Trần, hậu duệ XDNT, (đã được kết nạp vào hàng ngũ CB/XDNT thế hệ thứ nhì), nên xin quý anh chị vui lòng nhín chút thì giờ đến yểm trợ tinh thần cho những đồng đội của chúng ta. 

Để có thể đi chung với nhau, xin quý anh chị vui lòng ghi tên cho anh Trần Văn Khánh (669) 274-8105

Thân ái thông báo và kính mời,
Café XDNT

Niên Trưởng Phạm Quang Mỹ

Vicky Diệu Bảo