Friday, July 31, 2015

HỒI KÝ LỊCH SỬ

HỒI KÝ CỦA TRẦN ĐĨNH: ĐÈN CÙ:
1       2       3       4       5       6       7       8
HỒI KÝ THÉP ĐEN CỦA ĐẶNG CHÍ BÌNH:
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14  
  15     16
10 NGÀY CUỐI CÙNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ
1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11       12      CUỐI
1    2    3    4    5    6    7    8
NHÂN VĂN GIAI PHẨM - THỤY KHUÊ
1     2      3      4      5      6      7      8       9   10       11       12       13       14       15      16       17

TỪ THỰC DÂN ĐẾN CỘNG SẢN - HOÀNG VĂN CHÍ
1      2      3      4      5     6    
TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC - HOÀNG VĂN CHÍ
1      2      3      4      5     6      7
HỒI KÝ BAO NỖI TANG THƯƠNG
1    2    3    4    5    6   7
HỒI KÝ NHỮNG NGƯỜI TÙ CUỐI CÙNG CỦA PHẠM GIA ĐẠI
1      2      3      4      5      6      7
 HỒI KÝ NHẤT LINH CHA TÔI CỦA NGUYỄN TƯỜNG THIẾT
 1      2      3      4  
HỒ CHÍ MINH SINH BÌNH KHẢO CỦA HỒ TUẤN HÙNG
1      2      3
 HỒI KÝ QUẦN ĐẢO NGỤC TÙ - CỦA ALEKSANDR SOLZHENITSYN
1      2      3      4     5      6      7
HỒI KÝ VƯỢT BIÊN ĐƯỜNG BỘ
1      2      3      4      5     6      7
TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN VÀ TAY SAI
1   2   3    4   5   6   7   8  9  10   11  12
1  2  3  4  5  6
1      2      3      4
HỒI KÝ CỦA BÀ TÙNG LONG
1      2      3      4
HỒI KÝ GIỮA ĐÊM TRƯỜNG CỦA NGUYỄN THỤY LONG
1       2      3     
HỒI KÝ TÙ BINH VÀ HÒA BÌNH CỦA PHAN NHẬT NAM
1      2      3      4     
HỒI KÝ ĐẠI HỌC MÁU CỦA HÀ THÚC SINH
1      2      3      4      5      6      7      8      9       10      11      12      13      14

HỒI KÝ KẺ BỊ RÚT PHÉP THÔNG CÔNG CỦA NGUYỄN MẠNH TƯỜNG- KỲ 1
1      2     3      4      5      6
HỒI KÝ DẤU BINH LỬA CỦA PHAN NHẬT NAM
1      2      3      4
HỒI KÝ  MỘT NGÀY GIÔNG TỐ CỦA TÂM PHONG
1      2      3      4     
HỒI KÝ NHỮNG KẺ KHỔ NHỤC CỦA TÂM PHONG
1      2      3
HỒ CHÍ MINH, CUỘC ĐỜI CỦA MỘT CON NGỰA HOANG CỦA WILLIAM DUIKER
1     2      3      4      5      6     
HỒI KÝ NHỮNG NĂM THÁNG LƯU ĐÀY TRONG NGỤC TÙ CỘNG SẢN CỦA DUYÊN ANH
1      2      3      4      5      6      7     8
HỒI KÝ HOA XUYÊN TUYẾT CỦA BÙI TÍN
1      2      3      4    
HỒI KÝ 7 NGÀY Ở CHIẾN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ CỦA TRUNG ÚY NGUYỄN NGỌC ẨN
1      2
HỒI KÝ VỀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT: "BA NGƯỜI KHÁC" CỦA TÔ HOÀI
1      2      3      4     
HỒI KÝ CÁT BỤI CHÂN AI CỦA TÔ HOÀI
1      2      3
HỒI KÝ GIẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ CỦA NHÃ CA
1      2      3      4      5    
HỒI KÝ MỘT CƠN GIÓ BỤI CỦA TRẦN TRỌNG KIM
1      2      3
HỒI KÝ BA PHÚT SỰ THẬT CỦA PHÙNG QUÁN
1      2     3      4
HỒI KÝ CHIỀU CHIỀU CỦA TÔ HOÀI
1      2      3      4      5      6      7      8
HỒI KÝ KHÔNG TÊN CỦA TÊN ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN LÝ QUÝ CHUNG
1      2     3      4      5      6
HỒI KÝ THÁNG BA GÃY SÚNG CỦA CAO XUÂN HUY
1      2 
HỒI KÝ CỦA LOẠN TƯỚNG ĐỖ MẬU: VIỆT NAM MÁU LỬA QUÊ HƯƠNG TÔI
1      2      3     4     5     6     7     8
CHẾT DƯỚI TAY TRUNG CỘNG
1      2
NHỮNG TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI QUÂN CÁN CHÍNH VÀ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM
1      2      3      4      5      6      7      8     9      10      11
KÝ SỰ TRONG TÙ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA
1      2      3      4      5      6      7      8
HỒI KÝ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA
1      2      3      4      5      6      7      8      9      10
HỒI KÝ SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT  CỦA DUYÊN ANH
1      2      3      4      KỲ CUỐI
HỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
1     2      3     4      5      6      7      8      Kỳ Cuối
HỒI KÝ CỦA LOẠN TƯỚNG ĐỖ MẬU: VIỆT NAM MÁU LỬA QUÊ HƯƠNG TÔI
1      2      3     4     5     6     7     8
CHẾT DƯỚI TAY TRUNG CỘNG
1      2
HỒI KÝ NHỮNG KẺ KHỔ NHỤC CỦA TÂM PHONG
1      2      3
HỒI KÝ  MỘT NGÀY GIÔNG TỐ CỦA TÂM PHONG
1      2      3      4     
NHỮNG TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI QUÂN CÁN CHÍNH VÀ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM
1      2      3      4      5      6      7      8     9      10      11
KÝ SỰ TRONG TÙ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA
1      2      3      4      5      6      7      8
HỒI KÝ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA
1      2      3      4      5      6      7      8      9      10
HỒI KÝ SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT  CỦA DUYÊN ANH
1      2      3      4      KỲ CUỐI
HỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
1     2      3     4      5      6      7      8      Kỳ Cuối
HỒI KÝ TRẦN ĐỘ
1      2      3     4      5
HỒI KÝ ĐỒNG BẰNG GAI GÓC CỦA XUÂN VŨ
1      2      3      4
HỒI KÝ ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ
1     2      3
HỒI KÝ MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG CỦA XUÂN VŨ
1      2      3      4      5 
HỒI KÝ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ
1      2      3      4      5
HỒI KÝ XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN CỦA XUÂN VŨ:
1      2       3       4      5      6      Kỳ Cuối
NHẠC SỸ TÔ HẢI - HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN
1      2      3     4      5     Kỳ Cuối
HỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
1     2      3     4      5      6      7      8      Kỳ Cuối
HỒI KÝ CỦA LINH MỤC CAO VĂN LUẬN:
BÊN GIÒNG LICH SỬ
1.    2.   3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.    11.    12.    13.    14.    15.
HỒI KÝ NGUYỄN HỮU HANH:
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
HỒI KÝ CỦA TRẦN QUANG CƠ
1. - KỲ 1   2.  KỲ 2    3. KỲ 3   4.  KỲ CUỐI
HỒI KÝ TÔI ĐI TÌM TỰ DO CỦA NGUYỄN HỮU CHÍ:
4.0 KỲ 61


Thursday, July 30, 2015

KHUYỂN TỬ

Một người họ Lý, vì gia cảnh nghèo khó nên đến tuổi 35 mới lấy được vợ là một người phụ nữ góa chồng cùng làng; về sau sinh được một người con trai, đặt tên là Sinh. Sinh học hành rất thông minh, dù mới chỉ tốt nghiệp trung học đã vượt xa những thanh niên khác trong làng. Anh được đề cử đến dạy bậc tiểu học. Hai năm sau, anh lại được đề cử đi học đại học.
Người cha thật không ngờ mình đã hơn ba mươi tuổi lại có được quý tử, lại là người đầu tiên trong làng được đi học đại học. Nhiều người trong làng rất nể phục ông, nói rằng:
“Sinh nó tốt nghiệp đại học xong, có công ăn việc làm ổn định, tương lai lập gia đình ở thành phố, rồi mai đây sẽ đưa ông bà lên thành phố tha hồ hưởng phúc. Ở làng này, ông Lý là nhất đấy nhé!”
Hai vợ chồng nghe thấy người ta nói lấy lòng mình như vậy cũng vui mừng không nói nên lời.

Sau khi Sinh tốt nghiệp đại học, anh được bổ nhiệm làm tại Phòng Tài Chánh của Xã; nửa năm sau, anh quen biết một cô bạn gái tên là Tú Anh, nhà ở nông thôn, tốt nghiệp đại học xong, được bổ nhiệm vPhòng Thương Mại ca Huyện. Một năm sau, hai người kết hôn.
Một lần nọ, ông Lý lên thành phố tìm đến nhà con trai. Con dâu nhìn thấy cha chồng lần đầu tiên đến nhà, biết là có chuyện, nên hỏi:
“Cha, hôm nay lần đầu tiên cha đến nhà, nhất định là có việc. Việc gì vậy? Cha nói đi! Con và chồng con, nhất định sẽ giải quyết cho cha!”
“Con đã hỏi, ta cũng không vòng vo. Gần đây trong nhà không có tiền, giờ lại đúng mùa cấy mạ, phải nhờ người làm giúp, mua phân cũng phải cần tiền. Hôm nay cha đến chính là cần mượn ít tiền mang về, giải quyết việc khẩn cấp”.
“Cha chỉ cần sai người thân tín đến nói, cần bao nhiêu, chúng con sẽ gửi mang về, cha không cần tự mình đến thăm, số tiền này con cần thương lượng với chồng con một chút”.
Tú Anh đợi đến lúc chồng vừa về đến nhà, không đợi chồng chào hỏi cha, liền lôi chồng vào phòng nói:
“Cha của anh đến nhà nên em không ra ngoài mua đồ ăn được; trong nhà chỉ có rau; cha của anh cũng không phải khách quý, tiếp đãi tốt xấu thế nào, ông ấy già rồi không có so đo làm gì đâu! Hôm nay ông ấy đến xin tiền cấy mạ, anh nói xem bao nhiêu thì được?”
“Em nói cho bao nhiêu?”
“50 đồng thiết nghĩ cũng đủ rồi nhỉ? Anh cho 50 đồng nhé! Có thiếu thì cha sẽ nghĩ ra cách khác thôi”.
Tú Anh xào mấy món rau đơn giản qua loa tiếp đãi cha chồng. Sau bữa cơm, Tú Anh móc ra 50 đồng đưa cho cha chồng, nói:
“Đây là 50 đồng tiền trả phí tổn cấy mạ, như vậy đủ rồi nhé!”
Ông Lý cầm tiền, không nói lời nào, rầu rĩ trở về nhà.
 
Chỉ hai ngày sau, mẹ của Tú Anh tìm đến nhà. Tú Anh vừa thấy mẹ đến thăm liền ân cần hỏi thăm:
“Mẹ, có phải hôm nay mẹ cần tiền không?”
Mẹ của cô gật đầu một cái. Cô dặn dò mẹ ở nhà coi nhà rồi vội vàng đi mua cá, mua thịt, mua trứng gà…
Khi Sinh về đến nhà, cô kéo cửa ra, nói:
“Mẹ của em đã đến, anh hãy nhanh đi chào hỏi, đừng chậm trễ! Hôm nay mẹ cũng là đến xin tiền đấy, anh nói cho bao nhiêu là phù hợp?”
“Em nói cho bao nhiêu?” 
“Ít nhất 500 đồng mới được! Vậy cho 500 đồng nhé!” 
Tú Anh cầm 500 đồng đưa mẹ; mẹ cô vô cùng sung sướng trở về nhà.
 
Tú Anh mang thai, cô đem tin vui này báo cho chồng biết, hỏi chồng:
“Anh là muốn con trai hay là con gái?”
“Tốt nhất nên là con gái”.
“Cái con người anh thật kì lạ, muốn em sinh con gái, sinh con gái có gì mà tốt chứ?”
Sinh không nói lời nào.
Chỉ trong chớp mắt, Tú Anh đã mang thai được tám tháng; cô phải về nhà mẹ đẻ dưỡng thai chờ sinh. Lúc gần đi, Sinh trịnh trọng nói với vợ:
“Nếu em sinh con gái thì hãy kịp thời báo cho anh biết; còn nếu như sinh con trai, thì không cần báo, tốt nhất là đem cho người khác”.
“Anh bị sao vậy? Tại sao không thích con trai chứ?”
Sinh cũng không trả lời vợ một câu.
Một ngày, Sinh nhận được lời nhắn của mẹ vợ nói là Tú Anh đã sinh được một thiên kim tiểu thư; nghe xong Sinh sung sướng nhảy dựng lên. Anh liền đến đơn vị xin nghỉ phép, thông báo là vợ của mình sinh con gái; anh ta muốn đến nhà mẹ vợ thăm con gái. Giám Đốc chúc mừng anh, cũng đồng ý cho anh nghỉ phép.
 
Sinh mua 16 con gà, 300 cái trứng gà, rất nhiều thuốc bổ, dùng cả gánh tiền mua đồ đạc, vô cùng vui vẻ đến nhà mẹ vợ. Sau khi vào nhà, đem mọi thứ đặt trên bàn cơm ở phòng bếp, không đợi uống nước trà mẹ vợ đưa, liền chạy vào phòng.
 
Anh bước đến giường vợ, không nói lời nào, liền xốc chăn đang đắp trên người vợ lên:
“Em cho anh xem xem rốt cuộc là con gái, hay là con trai”.
“Bảo đảm anh sẽ vui”.
 
Sinh ôm lấy con, không thể chờ đợi thêm, liền vạch quần con ra xem thì thấy không phải con gái, tức giận quát lớn:
“Khuyển tử! Các người tại sao lừa gạt tôi? Tú Anh, cô chẳng lẽ đã quên tôi từng nói rằng sinh con trai không cần nói cho tôi biết sao?”
 
Sinh nói xong, ra khỏi phòng, cầm lấy đồ đạc trên bàn cơm trong phòng bếp rồi đi, cũng nói:
“Đứa "khuyển t" này tôi không muốn, các ngươi thích ai thì cho người đó”.
 
Mẹ vợ thấy con rể giận dữ, liền giữ chặt tay con rể nói:
“Người ta sinh con trai thì đặc biệt vui mừng, còn con vì sao lại muốn đem con cho người khác? Hôm nay nhất định phải nói rõ vì sao thì mới có thể ra khỏi cái nhà này”.
Sinh đứng nói:
“Cha mẹ của con sinh con ra, vất vả nuôi con khôn lớn, cho con học hành, lên đại học, kết hôn, đã tốn hết bao nhiêu của cải. Thế nhưng con từ lúc làm việc đến nay, ngày lễ tết trở về lúc nào cũng hai bàn tay trắng, sinh nhật cha mẹ cũng không có được một chút quà mọn. Từ khi kết hôn đến nay, cha con bất đắc dĩ mới đến thăm một lần muốn một ít tiền trả tiền phí cấy mạ thì con gái yêu của mẹ chỉ đưa cho ông 50 đồng, 50 đồng này thì làm được cái gì chứ? Cha con cầm 50 đồng, ngậm nước mắt ra đi, đã nói một câu “Sinh con trai thì được gì chứ?”. Lúc con nghe câu đó xong, trong lòng của con đau như chảy máu. Mẹ nói đi! Vậy thì con cần con trai làm cái gì chứ?”

“Sinh à, mẹ không biết con gái mẹ đối đãi với cha mẹ con không hiếu đạo như vậy, chỉ trách cha mẹ không dạy dỗ nó gia giáo. Con muốn đi, mẹ cũng không có mặt mũi nào giữ con lại, con hãy đem vợ con đi đi, đừng để nó ở lại nhà của mẹ nữa”.
Mẹ vợ anh buông tay ra, bước vào phòng, đứng trước giường con gái, tốc chăn lên, tức giận nói:
“Mày ôm con mày cút ra khỏi nhà, tao không có đứa con gái như vậy!”
“Mẹ, con sai rồi, sau này con nhất định sẽ sửa, nhất định hiếu kính cha mẹ chồng, mẹ cho con ở lại những ngày trong tháng rồi con đi, con xin mẹ!”
 
Sinh nghe hai người nói qua lại, biết rằng mục đích của mình đã đạt được, bèn buông đồ đạc xuống, bước vào nói:
“Mẹ đừng nóng giận, con gái đã nhận lỗi, mẹ hãy cho cô ấy một cơ hội, để cô ấy ở lại. Hai mẹ con ăn uống, cả công mẹ chăm sóc giúp đỡ, con sẽ tính toán rõ ràng không thiếu một đồng”.
“Chỉ cần nó giữ lời nói, mẹ có thể để nó ở lại, tiền chăm sóc mẹ không muốn”.
Sinh ở lại chăm sóc vợ, mãi đến khi hết nghỉ phép mới đi.

Kh
ông rõ tác gi

TÀI LIỆU QUÂN SỬ VNCH

Thiết Giáp QLVNCH Tại Hạ Lào: Dấu Chân Chiến Mã ... - (Trần Đỗ Cẩm) 
Vì Sao Tân Cảnh Thất Thủ? - (Cựu Đại Tá Hà Mai Việt) 
Đảo Chánh Ngày 1/11/1963 - (Phạm Bá Hoa) 
Mặt Trận Ban Mê Thuột - (Phạm Huấn) 
Cuộc Rút Quân Trên Đường Số 7 Ngày 17/3/1975 - (Phạm Bá Hoa) 
Thung Lũng Iadrang - (Hà Kỳ Lam)
Trận Làng Vei (Phần 1) - (Trần Ðỗ Cẩm)
Trận Làng Vei (Phần 2) - (Trần Ðỗ Cẩm)
Trận Làng Vei (Phần 3) - (Trần Ðỗ Cẩm)
Trận Làng Vei (Phần 4) - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Trận Làng Vei (Phần 5) - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Ðại Tá Ngô Tấn Nghĩa - Bình Thuận - (Hồ Ðinh)
Vết Xích Chiến Xa Trên Ðất Kontum - (Lê Quang Vinh - Chi Ðoàn 1/8)
Hổ Cáp - Gia Ðình 9 Kỵ Binh - (Hổ Cáp Trần Hữu Thành) 
Cuộc Ðổ Bộ Trong Lòng Ðịch - (Trung Tá Nguyễn Ðăng Hòa) 
Hải Long, Mặt Trận Miền Ðông Phan Thiết - (Mường Giang) 
Ðịa Phương Quân & Nghĩa Quân Bình Thuận - (Mường Giang) 
Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần - (Nguyễn Lý Tưởng)
Tướng Trần Thiện Khiêm ... - (Trần Ngọc Giang)
Trận Ðánh Cuối Cùng Của Thiếu Sinh Quân ... - (Nguyễn Anh Dũng & Lâm A Sáng)
Trung Úy Sơn - (Charles Kuralt - Hoàng Mai Ðạt chuyển ngữ)
Mùa Xuân Không Ðến - (Lê Bình)
Nguyên Văn bản Hiệp Ước Biên Giới Viêt - Hoa 1999
Oan Hồn Trên Xứ Huế - (Ngô Xuân Hùng chuyển ngữ)
Trận Phan Rang - (Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang)
The Easter Offensive (in English) - (Lt. Gen. Ngo Quang Truong) 
Ðảo Guam, 27 Năm Sau - Tuyên Úy Nguyễn 
Trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn - Phạm Văn Liễu 
Ngày Quân Lực - Bùi Ðức Lạc 
Cái Chết Của Sử Gia Phạm Văn Sơn - Nguyễn Văn Dưỡng 
Trong Cảnh Sống Còn - Nguyễn Tấn Hưng 
Những Ngày Cuối Cùng Của Hải Vận Hạm Hậu Giang - Hoàng Sa NQT
Trận Phan Rang (Tháng 4/75) - Trương Dưỡng
Tây Nguyên Sóng Dậy - Bùi Ðức Lạc
Nhớ Về Tháng Tư 1975: Vùng IV Duyên Hải Những Ngày Cuối - Nguyễn Duyệt
Thiên Anh Hùng Ca - Bùi Ðức Lạc
Người Tù Trại Phong Quang - Ngô Xuân Hùng dịch
Phúc Trình Weyand (Phần 2) - Trần Ðỗ Cẩm dịch
Phúc Trình Weyand (Phần 1) - Trần Ðỗ Cẩm dịch 
Ban Mê Thuột: Những Ngày Ðầu Trong Tay Cộng Quân - Nguyễn Ðịnh
Biệt Hải: Chuyến Công Tác Thanh Hóa - Nguyễn Văn Kha 
Biệt Hải: Chuyến Công Tác Bầu Tró (Ðồng Hới) - V.12
Ðại Tá Ngô Thế Linh - Nhân Viên T 70 
Ban Mê Thuột Ngày Ðầu Chiến Cuộc - Nguyễn Ðịnh
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 8) - Phạm Văn Sơn
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 7) - Phạm Văn Sơn
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 6) - Phạm Văn Sơn
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 5) - Phạm Văn Sơn
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 4) - Phạm Văn Sơn
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 3) - Phạm Văn Sơn
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 2) - Phạm Văn Sơn 
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 1) - Phạm Văn Sơn 
Bí Mật Về Trận Thất Thủ Ban Mê Thuột - Lữ Giang 
Mặt Trận Tây Nguyên 1975 - Trung Tá Ngô Văn Xuân 
Những Ngày Cuối Cùng Trên Liên Tỉnh Lộ 7B - Khuyết Danh 
Nhìn Lại Trận Ðánh Ban Mê Thuột - Ðại Tá Nguyễn Trọng Luật 
Trung Ðoàn 44 Trong Mùa Hè Ðỏ Lửa - Trung Tá Ngô Văn Xuân 
Tết Mậu Thân Tại QÐ II - Ðại Tá Trịnh Tiếu 
Hoạt Ðộng Của BK Dù Tại Bắc Việt - Trung Tá Nguyễn Văn Vinh 
Bắc Việt Tấn Công Xuân Lộc - Hồ Ðinh 
Máu Lửa ... Charlie - Ðoàn Phương Hải
Tướng Nguyễn Khoa Nam: Hồi ký của SQ tùy viên- (Lê Ngọc Danh) 
Chuyến Công Tác Cuối Cùng Của HQ 09 - (Hoàng Ðình Báu) 
Tưởng Niệm Cố Ðại Tá Ngô Thế Linh - (Ngô Xuân Hùng) 
Mùa Hè Ðỏ Lửa 72 - (Cọp Biển Trần Ngọc Nam) 
Cộng Sản Bắc Việt Xâm Lăng - (Trung Tá Trần Văn Hiển) 
Poulo Wai - Ðột Kích Thám Sát Người Nhái - (Trịnh Hòa Hiệp) 
Liên Ðoàn Người Nhái - (Lê Quán) 
Giang Ðoàn 26 Xung Phong: Những Giòng Sông Cũ ... - (Trần Ðỗ Cẩm) 
HQ 802- Những Ngày Cuối Trên Biển Ðông - (Vũ Quốc Công) 
Từ Ban Mê Thuột Ðến Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên - (Tôn Quang Tuấn) 
Những Kỷ Niệm Gia Ðình Với Tướng Nguyễn Khoa Nam - (Nguyễn Thái Dương) 
Thương Tiếc Viết Về Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam - (Nguyễn Khoa Phước) 
Tướng Cao Văn Viên Kể Lại 2 Buổi Họp Lịch Sử Tháng 3/75 - (Vương Hồng Anh) 
Tưởng Niệm Tướng Trần Văn Hai (1) - (Người Lính Già) 
Những Giờ Phút Cuối Cùng Của Tướng Trần Văn Hai - (Trịnh Văn Ngạn) 
Chiến Ðấu Ðến Cùng - (Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi) 
Phong Cách Anh Hùng Của Tướng Phạm Văn Phú - (Nguyễn Ðông Thành) 
Tướng Lê Văn Hưng (2) - (Bà Lê Văn Hưng, nhũ danh Phạm Thị Kim Hoàng) 
Tướng Lê Văn Hưng (1) - (Dale Andrade) 
Thiên Thần Mũ Ðỏ Ai Còn Ai Mất - (Tướng Lê Quang Lưỡng) 
Tướng Lê Nguyên Vỹ (2) - (Nguyễn Văn Tín) 
Tướng Lê Nguyên Vỹ (1) - (Thanh Sơn) 
Một Ngày Với Ðô Ðốc Chung Tấn Cang - (Phỏng Vấn - Phan Lạc Tiếp) 
Lực Lượng Ðặc Biệt Hải Quân: Sở Phòng Vệ Duyên Hải - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Mặt Trận Tam Biên 1972 - (Người Lính QLVNCH) 
Lam Son 719 Operation (in English) - (Maj. Gen. Nguyen Duy Hinh) 
Liên Ðoàn Ðặc Nhiệm "Hổ Biển" - (Lê Bá Thông) 
Quân Sử: Chuyện Tiểu Ðoàn 1 "Quái Ðiểu" TQLC - (Bao Bất Ðồng) 
Hải Sử: Trận Ba Rài - (Phan Lạc Tiếp) 
Bài Nói Chuyện Của Ðại Tướng Nguyễn Khánh - (Lê Ðình Cai dịch) 
Quân Sử: Thiếu Tướng Lê Minh Ðảo - (Nguyễn Tuyển) 
Quân Sử: Ngày Cuối Cùng Của Ðại Tá Lê Ðức Ðạt - (Vương Hồng Anh) 
Quân Sử: Biệt Cách Dù Và Quân Dù Trong Ngày 30-4-75 - (Vương Hồng Anh) 
Hồi Ký: Chuyến Di Tản Buồn - (Lê Bá Thông) 
Hồi Ký: Sanh Nam ... Tử Bắc - (Cá Kình Nguyễn Văn Tâm) 
Thương Tiếc viết về Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam - (Bào đệ Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam) 
Hồi Ký: Huế, Mậu Thân và Tôi - (Mũ Xanh Nguyễn Văn Phán) 
Hồi Ký: Vì Sao Tôi Bỏ Quân Ðoàn I ? - (Trung Tướng Ngô Quang Trưởng) 
Hồi Ký: Ngày Tàn Cuộc Chiến - (Ðại Tá Lê Nguyên Bình) 
Biên Khảo: Ðường Mòn Hồ Chí Minh - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 1/6) - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 2/6) - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 3/6) - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 4/6) - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 5/6) - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 6/6) - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Khái Lược Về Lịch Sử Hình Thành Của Quân Lực VNCH (Phần 1) - (Trần Ðỗ Cẩm & Trần Hội) 
Biên Khảo: Khái Lược Về Lịch Sử Hình Thành Của Quân Lực VNCH (Phần 2) - (Trần Ðỗ Cẩm & Trần Hội) 
Quân sử: Tống Lê Chân, Tiền Ðồn Quá Xa - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Phóng đồ Trận đánh tại Tống Lê Chân - (Trần Ðỗ Câm) 
Hình Ảnh Biệt Ðộng Quân tại Hạ Lào - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân tại Hạ Lào - Bài 1 - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân tại Hạ Lào - Bài 2 - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân tại Hạ Lào - Bài 3 - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân tại Hạ Lào - Bài 4 - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân tại Hạ Lào - Bài 5 - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Phóng Ðồ Kế Hoạch Ðiều Quân Lam Sơn 719 - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Phóng Ðồ Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân Tại Hạ Lào - (Trần Ðỗ Cẩm) 
Hồi Ký: Tô Phạm Liệu, người ở lại Charlie - (Phạm Anh Dũng) 
Mặt Trận Tân Cảnh - Kontum 1972 - (Ðại Tá Trịnh Tiếu) 
Cơn Uất Hạ Lào - (Bùi Ðức Lạc) 
Ðường Về Kotum - (Bùi Ðức Lạc) 
Tân Cảnh: Kẽm Gai Bọc Thây Anh Hùng - (Bùi Ðức Lạc) 
 
Lich Su VN 1945-2008:

http://vietnamsaigo n.multiply. com/ 
http://vietnamsaigo n.multiply. com/journal/ item/69 
25. Những đoạn vidéos này ghi lại đối thoại của anh Lữ triều Khanh tức Émile
một sĩ quan suốt đời phục vụ trong ngành tình báo, phản gián với những BK,
vì thế những đoạn vidéos này rất hữu ích cho ai muốn tìm hiểu về công tác hậu địch. 
Fort Bragg 01 
http://www.youtube. com/watch? v=-uxl-wdirgI 
Fort Bragg 02 
http://www.youtube. com/watch? v=ToBrjwDdgio 
Fort Bragg 03 
http://www.youtube. com/watch? v=xsWr4yE6myI 
Fort Bragg 04
 

http://www.youtube. com/watch? v=B1Z7CayFpFE 
Fort Bragg 05 
http://www.youtube. com/watch? v=yDIuPMr3EwI 
Fort Bragg 06
 

http://www.youtube. com/watch? v=y1ikMiIfFss 
Hội ngộ tại
Fort Bragg 07 
http://www.youtube. com/watch? v=HopuvSsT6Q0 
Hội ngộ tại Fort Bragg 08 bis
 

http://www.youtube. com/watch? v=Dm6B7JVxWbM 
Hội ngộ tại
Fort Bragg 09 
http://www.youtube. com/watch? v=UjcyGPK3yT0 
Hội ngộ tại
Fort Bragg 10 
http://www.youtube. com/watch? v=dJrZoDUDS2A 
Hội ngộ tại
Fort Bragg 11 
http://www.youtube. com/watch? v=s6pgu_Rz09s 
Hội ngộ tại
Fort Bragg 12 
http://www.youtube. com/watch? v=M5koffq8ocE 
Hội ngộ tại
Fort Bragg 13 
http://www.. youtube.com/ watch?v=DEsqIT5i ZpM 
Hội ngộ tại
Fort Bragg 14 
http://www.youtube. com/watch? v=rMYjPHGOdMs 
Hồi Chuông Báo Tử cho Nguyễn Hữu Luyện 01
 

http://www.youtube. com/watch? v=IG-LfAYO4lU 
Hồi Chuông Báo Tử cho Nguyễn Hữu Luyện 02
 

http://www.youtube. com/watch? v=KUmF9YvI7No 
Hồi Chuông Báo Tử cho Nguyễn Hữu Luyện 03
 

http://www.youtube. com/watch? v=yGA6HpMX0aM 
Hồi Chuông Báo Tử cho Nguyễn Hữu Luyện 04
 

http://www.youtube. com/watch? v=DFoKtm5Jzp8

Về cái chết của TT Ngô Đình Diệm

Tưởng nhớ Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm
Tổng hợp (29-Oct-2009 20:02) 

Những chương bi thảm
Lữ Giang (01-Jul-2009 16:39) 

Yêu cầu Tướng Khánh trả lời trước lịch sử
Lữ Giang (14-Apr-2009 23:51) 

JFK and Vietnam: Kennedy's assassination 45 years ago today made it an American war
Gordon M. Goldstein (22-Nov-2008 11:54) 

Đánh giá lại Diệm: Cái nhìn khác về miền Nam
Tiến sĩ Kathryn Statler/ BBCVietnamese (21-Nov-2008 22:52) 

Thánh Lễ tưởng niệm nhà chí sĩ Ngô Đình Diệm tại Rottenburg-Stuttgar t (Đức quốc)
Rosa & LhThanh tóm lược (03-Nov-2008 12:21) 

Thánh Lễ cầu nguyện cho Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Nam California
Lm Thaddeus Bùi Công Hiến Linh, OH (02-Nov-2008 14:58) 

Nhân ngày lễ các đẳng linh hồn, nhớ về một ‘giáo dân cố tổng thống’
Alfonso Hoàng Gia Bảo (02-Nov-2008 13:36) 

Hương lòng dâng tặng Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Hồng Lĩnh (31-Oct-2008 13:11) 

Liên Minh bất hoà
Lữ Giang (23-Oct-2008 22:52) 

Mời tham dự Lễ giổ Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm
Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm (17-Oct-2008 13:11) 

Nhà Văn Hóa Linh Mục An-tôn Trần Văn Kiệm, bạn vong niên Cố TT Ngô Đình Diệm
Trần Vinh (30-Nov-2007 10:49) 

Đây là sự thật
Trương Phú Thứ (09-Nov-2007 19:09) 

Tài liệu lịch sử: Tràng chuỗi mân côi, một trong những dấu hiệu của người Công Giáo đạo dòng
LM. Augustinô Hồ Văn Quý (
04-Nov-2007 07:18
Little Saigon: Tổ Chức Giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Nguyễn Hoàng Qúi (
04-Nov-2007 06:41
Nhân đọc ''Triumph Forsaken : The Vietnam War, 1954-1965'' (*) Lịch sử Việt Nam những năm 1954-1965 được xét lại:
GS. Tôn Thất Thiện (09-Mar-2007 00:04) 

Chuyện Năm Lửa và Ba Cụt
Lữ Giang (01-Nov-2006 11:36) 

Tinh Thần Tổng Thống Ngô Đình Diệm Bất Diệt
Phan Hoàng Phú Quý (01-Nov-2006 10:41) 

Trong cơn hỗn loạn (giao thời Bảo Đại và Ngô Đình Diệm)
Lữ Giang (19-Oct-2006 02:34) 

Cần thẩm định lại giá trị của ông Ngô Đình Diệm và chế độ Việt Nam Cộng Hòa I
Giáo sư Tôn Thất Thiện (12-May-2006 00:48) 


CIA và các ông Tướng - Trần Bình Nam dịch thuật

Hôm 19/2/2009 cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ (Central Intelligence Agency – CIA) đã cho giải mật tài liệu mang tên: “CIA and the Generals: Covert Support to military government in South Vietnam”. Tài liệu này do ông  Thomas L. Ahern, Jr., một nhân viên CIA từng làm việc tại Sài gòn từ năm 1963 đến đầu năm 1965 đúc kết từ những tài liệu mật của CIA.
Tài liệu được giải mật sau khi cơ quan CIA đã đọc lại và gạch bỏ những tên tuổi và địa danh không lợi cho hoạt động tình báo. Tuy nhiên nếu so chiếu với các tài liệu khác viết về cuộc chiến Việt Nam, người  đọc có thể đoán hầu hết những tên tuổi gạch bỏ đó là ai.

Tài liệu dài 243 trang gồm chính yếu là phần Nhập Đề của tác giả và 10 Chương. Tôi tóm tắt lại những sự việc chính của tài liệu trong 7 bài viết: phần Nhập Đề và sau đó hai Chương trong một bài, và sẽ lần lượt cho lên trang nhà của dịch giả

http://www.tranbinh nam.com .
Mục đích tóm tắt tài liệu là “ôn cố tri tân” về một giai đoạn lịch sử đã qua nhưng còn ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống của mỗi người Việt chúng ta trong cũng như ngoài nước. Và cũng là kinh nghiệm có thể hữu ích trong mối quan hệ hiện nay giữa Việt Nam và Trung quốc, cũng như giữa Việt
Nam và Hoa Kỳ...
CIA và các ông Tướng (Phần 1/7) CIA và các ông Tướng (Phần 2/7) CIA và các ông Tướng (Phần 3/7)  CIA và các ông Tướng (Phần 4/7) CIA và các ông Tướng (Phần 5/7) CIA và các ông Tướng (Phần 6/7) CIA và các ông Tướng (Phần 7/7)

28. Những bài ca Yêu Nước:
Vào 
www.danchuca. org va http://www.vietsuca .org/ de download nhạc.
Lên Đường (Tâm Thư)
Nỗi Lòng (Phưong Dung / Tâm Thư)
Thèm Một Mùi Hương (Phương Dung)
Thương Quá Bờ Lưng Cong (Phương Dung)
Thương Quá Cánh Cò Bay (Tâm Thư)
Thương Quá Câu Hò Ra Khơi (Trần Hải Bằng)
Thương Quá Con Sáo Sang Sông (Tâm Thư)
Thương Quá Khúc Cuồng Ca (Trần Hải Bằng)
Gió nổi cơn giông (Tâm Thư *)
Tiếng nói thế hệ trẻ (Tâm Thư, Tho+ Tri.nh So+n))
Giọt Lệ Trưng Vương (Phương Dung *)
Giọt Lệ Trưng Vương (Nguyễn Văn Thành *) 
Lên Đường: Tiếng hát: Tâm-Thư  Nhạc: Thiên-Anh Hòa-âm: Đặng-Vương-Quân