Tuesday, February 7, 2017

THƯ MỜI THAM DỰ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNGCác anh chị thân mến,
Café XDNT xin thân mời quý anh chị đến tham dự 2 buổi sinh hoạt cộng đồng tại địa phương và cũng là thân hữu khắng khít với ngành CB/XDNT:

I..TIỆC TÂN NIÊN MỪNG XUÂN ĐINH DẬU”
của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Bắc Cali:
Thời gian: Từ 10AM đến 3PM
 Chủ Nhật 19 tháng 2, 2017
Địa điểm: Nhà Hàng Grant Fortune
4100 Monterey Hwy
San Jose, Ca 95111
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:
·      Anh Phạm Quang Mỹ (408) 519-2293, hoặc
·       mypham717@gmail.com.

II..CHƯƠNG TRÌNH CỔ NHẠC “SẮC XUÂN”
Do nhóm Nghệ Sĩ Linh Châu tổ chức:
Thời gian:  Từ 2:30
Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017
Địa điểm: Yerba Buena High School
1855 Lucretia Ave
San Jose, Ca 95122
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc
·      Vicky Diệu Bảo (408) 685-5919, hoặc
·      Vickytran120@hotmail.com. 


Vì 2 thiệp mời này có liên hệt đến 2 thành viên tiêu biểu cho ngành CB/XDNT, với niên trưởng Phạm Quang Mỹ, trưởng bối XDNT (86 tuổi); và Vicky Trần, hậu duệ XDNT, (đã được kết nạp vào hàng ngũ CB/XDNT thế hệ thứ nhì), nên xin quý anh chị vui lòng nhín chút thì giờ đến yểm trợ tinh thần cho những đồng đội của chúng ta. 

Để có thể đi chung với nhau, xin quý anh chị vui lòng ghi tên cho anh Trần Văn Khánh (669) 274-8105

Thân ái thông báo và kính mời,
Café XDNT

Niên Trưởng Phạm Quang Mỹ

Vicky Diệu BảoNo comments:

Post a Comment