Thursday, December 21, 2017

TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Lê Thành Nghĩa, Lê Đình Ruân, Trần Văn Sung, anh chị Lê Xuân Mai và Trần Văn Khánh tại tư gia của anh chị Lê Xuân Mai

Hôm Thứ Bảy vừa qua, 16 tháng 12, 2017, sau khi họp nhau thường lệ tại Café XDNT, một số anh em cựu CB/XDNT gồm Đào Minh Quân, Trần Văn Khánh, Lê Đình Ruân, Trần Văn Sung và Lê Thành Nghĩa đã đến thăm anh chị Niên Trưởng Lê Xuân Mai, cựu Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Quốc Gia Vũng Tàu.  

Nhân dịp này, anh Đào Minh Quân, đại diện Hội Cựu Cán Bộ XDNT Bắc California, đã trao tặng anh chị Lê Xuân Mai một món quà nhỏ để bầy tỏ sự quan tâm đến niên trưởng mà những ngày gần đây không được khỏe lắm.

Trước đó, cũng tại Café XDNT, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Hội Cựu CB/XDNT Bắc Cali quyết định mở một cuộc lạc quyên để giúp đỡ cán thương cán phế đang gặp nghịch cảnh tại quê nhà, và đã thu góp được danh sách sơ khởi như sau:

TT
Tên quý anh chị
Số tiền
Ghi chú
1
Phạm Quang Mỹ
$50
2
Đào Minh Quân
100
3
Trần Văn Khánh
100
4
Lê Đình Ruân
50
5
Phạm Đức Hiền
50
6
Trần Kim Vinh
100
7
Bảo Tố
50
8
Trần Văn Sung
50
Cộng
$550

Hội tiếp tiếp tục nhận sự đóng góp từ các anh chị cho đến ngày 31 tháng 1, 2018 để kịp gởi quà đến đồng đội của chúng ta nhân dịp Tết Nhâm Tuất.

Mọi đóng góp xin liên lạc Phó Ngoại Vụ Lê Đình Ruân:
Phone: (408) 966-2910
Check hoặc money order xin gởi về:
Mr. Ruan Le
827 Kozera Dr.,
San Jose, CA 95136

Ghi chú:  Hội XDNT Bắc Cali đang lập danh sách những anh chị em cán thương cán phế tại quê nhà gặp nghịch cảnh; vậy quý anh chị nào biết những đồng đội nào trong hoàn cảnh khó khăn, xin vui lòng cho biết:
Họ và Tên, đơn vị phục vụ trước 1975, tình trạng thương tật, địa chỉ, số điện thoại....  

Mọi chi tiết xin liên lạc Phạm Đức Hiền:
Phone: (408) 840-3038.  
  
Ngoài ra, vào tháng trước, Hội cũng đã gởi quà về 3 đồng đội của chúng ta ở tỉnh Khánh Hòa là: Lê Thưởng ($100), Huỳnh Tiện ($100) và Văn Sò ($100),  sau khi được biết 3 anh bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 12 tàn phá Khánh Hòa và Phú Yên vào hồi tháng trước.  Số tiền 300 USD này là do chị Trần Bảo Hòa và anh em Café XDNT đóng góp.
Trân trọng thông báo,
XDNT Bắc Cali.


No comments:

Post a Comment