Thursday, April 14, 2016

TRÁI CÂY BIẾT NÓI

 
 Hồ lô rượu rắn

 Ớt này là ớt hổng...cay

 
 Hành...hạ,

 Táo bón

 
 Phật Thủ

Phật...túc

 Cam (căm) hờn

 Táo...bà


Cà...kê

Cam (căm) giận

Rể hiền, dâu...thảo

Trái....dứng

Cà...zú dê

Ớt hoạn thư

Cà (không) dốt

Hái mít tố nữ

Bổ thử...thành mít tố...nam


Thêm mít...tham lam

No comments:

Post a Comment