Sunday, November 20, 2016

RIP: HUỲNH LONG HẢI

TIN BUỒN

Được anh Nguyễn Văn Phúc báo tin:

Anh HUỲNH LONG HẢI,

Cựu Cán Bộ Văn Công Chí Linh,

Trung Tâm HL/CBQG Vũng Tàu,

Đã từ trần ngày 19 tháng 11 năm 2016,

Tại Sài Gòn, Việt Nam.
HƯỞNG THỌ 69 TUỔI.

Mọi chi tiết xin xem trong “Cáo Phó” đính kèm,
hoặc liên lạc anh Nguyễn Văn Phúc: (408) 218-7769.

​ 

No comments:

Post a Comment