Sunday, January 1, 2017

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 

HỘI CỰU CB/XDNT BẮC CALI
để xem bình luận của Tướng Nguyễn Văn Hiếu. 

No comments:

Post a Comment