Monday, January 2, 2017

BUỒN VUI CÁN BỘ CÓ NHAU (2017)

Các anh chị thân mến,
Mỗi năm, Hội Cựu Cán Bộ XDNT Bắc California thường phát động một cuộc lạc quyên “CHÚT QUÀ CHO ĐNG ĐI” để giúp đỡ ACE cán thương cán phế, hoc nhng đng đi ca mình gp cnh ngt nghèo tương t.

Trong trong năm qua, Hi đã m 3 đt gây “qu tương tr” ti:

1.    Picnic Hè (kể cả tiền “nuôi” heo đất) được $646 (Xin xem “HÈ TƯỞNG NHỚ”);

2.    Café XDNT ngày 31 tháng 1, 2017 đưc $410; và

3.    Bui Hp Mt Tt Niên ngày 8 tháng 1, 2017 đưc $772.

Hi s tiếp tc nhn đóng góp ca quý anh ch cho đến ngày 15 tháng 1, 2017 đ kp gi quà Tết tng nhng anh ch nêu trên.

Sau đây là danh sách “mạnh thường quân” đã đóng góp; nếu có sai sót, xin quý anh ch vui lòng cho biết đ điu chnh.

QUỸ TƯƠNG TRỢ CÁN THƯƠNG CÁN PHẾ (UPDATED)

TT
TÊN QUÝ ANH CHỊ
TIỀN
GHI CHÚ
Đợt I
Thu Từ Picnic Hè


1
Tiền “nuôi” heo đất    
 $646

2
Nguyễn Trọng Tài (1)
 50

3
Kim Chi          
 20

4
Lê Đình Ruân      (1)
 100

5
Trn Kim Vinh    (1)
 40

6
Kim Nguyên      (1)   
 20

7
Chị Hoa (Văn Công)  
 100

8
Trần Kim Vinh (2)
 30

9
Phạm thanh Ba    
 20

10
Nguyn Trong Tài (2)
 30

11
Trần Nhật Kim (Virginia)
 100

12
Phùng Ngọc Tường                
 100


Cộng

$1,256
Đợt II
Thu từ Café XDNT


13
Trần Kim Vinh  (3)
 $100

14
Lê Đình Ruân  (2)
  50

15
Phạm Quang Mỹ      
20

16
Kim Nguyên  (2)
10

17
Bảo Tố
10

18
Hoàng Bùi     
20

19
Phạm Đức Vượng   
 100

20
Chị Khánh (Bán ve chai)     
 100


Cộng

$410
Đợt III
Thu từ Họp Mặt Tất Niên


21
Viết Cung  
 $ 20

22
Chị Ngọc     
50

23
Ngô Minh An               
40

24
Chị Bảo Hoà
100

25
Vicky Trần (Diệu Bảo)  
50

26
Nguyễn Văn Phi  (Stockton)    
20

27
Phan Diên    (Bakersfield)
10

28
Phạm Thái Học
20

29
Vũ Đắc Điềm   
10

30
Hoàng Kim Tài         
10

31
Diệu Linh      
10

32
GĐ chị Thái Thanh  
10

33
Nguyễn Tường Tâm
10

34
Trần Hiếu Lai
30

35
Nguyễn Tài Lâm    
50

36
Vu Mạnh Quát       
50

37
Xổ số  
217

48
Chị Trần văn Sung    
65


Cộng

$772

Tổng Cộng

2,428
  .

Thành tht cm ơn quý anh ch đã tiếp tay vi Hi gom góp đưc mt s tin đáng k trong thi bui “khó khăn” hin nay. 

Hy vng tm lòng ca chúng ta có th giúp an i phn nào s kém may mn ca đng đi mình nhân dp Xuân Đinh Du sp ti.

San Jose ngày 10 tháng 1 năm 2017

Xin thông báo,
TTK Phạm Đức Hiền
(408) 840-3038


No comments:

Post a Comment