Sunday, March 8, 2015

ĐỊA ĐÀNG

Hồ Malawi, Châu Phi10 điểm đáng kinh ngạc từ Around The World

Pamukka, Thổ Nhĩ KỳPamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ

Mùa thu New Hampshire, Hoa Kỳ60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Áo  Village
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Cầu Nổi Pont du Sart, B
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Biệt thự Axel Munthe, Capri, Ý
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Thác nước Dudhsagar Ấn Độ, 
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Bờ biển Amalfi, Ý   
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Mt. Roraima
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Karakoram Highway, Pakistan
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Maldives 
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Maldives ban đêm
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Veluwemeer, Hà Lan, 
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Shiratani Unsuikyo Ravine, Nhật Bản
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Cầu thang San Francisco 
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Trương Gia Giới, Trung Hoa
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Spello, Umbria, Ý
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)
​ ​
Biên giới Venezuela, Brazil và Guyana
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Cầu Tây Tạng ở Claviere, Piedmont, Ý
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Hoàng hôn, Skagit Valley, Washington
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Việt Nam
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 1)

Khách sạn Dubai
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

  Iceland
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

Zakynthos, Hy Lạp
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

Vịnh Byron, Australia
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

Cliffside  Hồ Nam 
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

Crater Lakes, Indonesia

60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

Cotswolds, Anh
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

 Nam Iceland
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

Wyoming, Hoa Kỳ

60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

Kauai, Hawaii
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

Iwakuni, Nhật Bản
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

Madagascar, Phi châu 
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

Melissani Lake, Kefalonia, Hy Lạp
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

Tianmen, Trung hoa

60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

Na Uy
đẹp-chất-của-Na Uy-(1)
Công viên quốc gia Zion
60 Hình ảnh Engaging của Charming Thiên nhiên đó sẽ đưa bạn vào Fairytale (phần 2)

No comments:

Post a Comment