Thursday, January 14, 2016

CU & CỤ

Cu & Cụ
Cùng Khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU
Râu ria rậm rạp CU như CỤ
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
CỤ chẳng..........nặng thì CỤ hóa CU. (Tây Mỹ nào phân biệt CỤ, CU).

 
Thế sự đảo điên chuyện CỤ, CU
Lộn sòng "Thằng CỤ" với "Ông CU"
CU "Quân tử kiếm" là "CU CỤ"
CỤ "Lão ngoan đồng" ấy "CỤ CU"
Ra chốn hương Ðình ưng gọi: "CỤ"
Giữa vòng hương phấn muốn là CU
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ
"Ngũ Thâp Niên Tiền".........CỤ vốn CU.


Cụ & Cu
Năm nay tuổi tớ Sáu Mươi Tư
Rằng CỤ rằng CU tớ cung ừ!
Với bọn nhóc tí, ừ! Lão: CỤ
Cùng hàng tiền bối, Dạ! Con: CU
Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng
Thế sự vô thuờng, khôn giả ngu
Thành bại, vinh nhục, mây khói cả
CỤ hay CU: Há khác nhau ư?????

No comments:

Post a Comment