Tuesday, January 5, 2016

TÔI ĐƯA EM SANG SÔNG

BẰNG BAO NYLON THAY CON THUYỀN
(Bấm vào hình dưới để xem clip "Tôi Đưa Em Sang Sông")
Tôi đưa em sang sông

 


Xin bấm vào bài thơ dưới đây để coi đoạn phim "Tôi Đưa Em Sang Sông":


TÔI ĐƯA EM SANG SÔNG

No comments:

Post a Comment