Thursday, October 27, 2016

THƯƠNG CÂY, NHỚ CỘI

 
Nhìn hình trên chúng ta mới thấm thía câu "thương cây, nhớ cội", chứ không như con cháu già Hồ chỉ thích chặt cây và đốn cây ở Hà Nội và Sài Gòn để thủ lợi.

 

 

No comments:

Post a Comment