Tuesday, December 6, 2016

PHÂN ƯU ANH VÕ MINH TƯỞNG

      
Nhận được tin báo của Cán Hữu Cao Hữu Thiên :
Cán hữu Niên Trưởng CBXDNT Võ Minh Tưởng đã Mệnh chung ngày 27/11/16 kính nhờ Cán hữu Thiên chuyển lời chia buồn cùng tang quyến 
Nguyện cầu cho hương linh Cán hữu Tưởng sớm được siêu thoát    
Thay mặt GD.CB XDNT/ Louisiana     
Thành kính phân ưu.   
                                                               

No comments:

Post a Comment