Thursday, April 23, 2015

THÁP CELLPHONE NGỤY TRANG

Vì bị cư dân phản đối tình trạng có thể làm mất mỹ quan khu vực hàng xóm của mình, nên các công ty điện thoại phải ngụy trang những tháp điện thoại của họ; và sau đây là những chiếc tháp nổi tiếng.

CELL TOWERS:
1. Cell Tower Cactus in Arizona


2. Cell Tower Super Tree


3. Cell Tower Palm Tree


4. Cell Tower Flag Pole in College Station, Texas

5. Cell/Church Bell Tower: Episcopal Church of the Transfiguration (Dallas, TX)


6. Cell Tower Tree Trunk

7. Cell Tower Fir Tree in Bedfordshire, United Kingdom


8. Cell Tower Cactus in Tucson, Arizona

9. Cell Tower Palm Tree


10.


11. Cell Antenna Concealed to Match Brick Exterior in Sopot, Poland


12. Cell Tower Tree


13. Cell Phone Tower Disguised as a Tree


14. Cell Tower as Sculptural Art


15. Cell Tower Church Cross in Lake Worth, Florida


16. Cell Phone Tower Tree


17.


18. Cell Tower Cactuses in Tucson, Arizona


19.Cell Tower Disguised as a Palm Tree

 
20. Cell Tower Tree

21. Cell/Church Bell Tower in LaVista, New England

22. Cell Tower Tree


23.


24. Cell Tower Tree Disguise


25.


No comments:

Post a Comment