Tuesday, August 25, 2015

NHIỆM VỤ CỦA CB/XDNT

Đầu năm 1966, chương trình Xây Dựng Nông Thôn ra đờị Mục tiêu tối hậu của chương trình này là thành lập các Ấp Đời Mới tại các miền nông thôn miền Nam Việt Nam.
Công việc tiến hành một Ấp Đời Mới được hướng dẫn chặt chẻ trong 4 Tư tưởng chỉ đạo, 5 Kỹ thuật phát triển, 11 Mục tiêu và 98 Công tác được thực hiện qua 12 giai đoạn, còn gọi là 12 bước công tác (mỗi bước công tác được dự trù thực hiện trong 2 tuần).
Trong 11 Mục tiêu căn bản, có 2 Mục tiêu được xem là quan trọng hàng đầu đó là :
Mục tiêu 1: Tận diệt cộng sản nằm vùng
và Mục tiêu 4: Tổ chức đoàn ngũ hóa nhân dân.
http://vnafmamn.com/images/NDTV1.jpg
Không thể công nhận một Ấp Đời Mới nếu không tổ chức được Đoàn ngũ hóa nhân dân tại Ấp sở tại, đó là tiêu chuẩn nghiệm thu tiên quyết của các Hội đồng Xây dựng Nông thôn Tỉnh,Quận khi tiến hành nghiệm thu một Ấp Đời Mớị.

Các công tác của việc tổ chức đoàn ngũ hóa nhân dân cũng thể hiện quan niệm "chiến tranh nhân dân" chống cộng của chương trình Xây dựng Nông thôn.
Do đó, để khả dĩ thực hiện tốt Mục tiêu tổ chức đoàn ngũ hóa nhân dân quan trọng này trong tiến trình xây dựng Ấp Đời Mớị Các khóa sinh Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn sơ cấp và trung cấp đều phải trải qua giai đoạn thực tập các mục tiêu này trong 6 buổi sáng Chúa nhật liên tiếp từ tuần lễ thứ 4 đến tuần lễ thứ 9 với tên gọi là giai đoạn thực tập "Dân Quân Tự Vệ chống giặc, giữ làng" (khóa sinh CB/XDNT thụ huấn 6 ngày trong tuần, sáng chủ nhật là buổi thực tập các bài học then chốt trong trong tuần lễ đó, bởi thế nên nhiều người nói tại Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Quốc Gia Vũng tàu không có ngày Chủ nhật nhưng lại có ngày thứ Tám.
http://pp2.s3.amazonaws.com/8853ddb21fd54531/c2ac5bce13d7464eaccde8229c098919.jpg
Trong các tổ chức đoàn ngũ hóa nhân dân gồm có việc thành lập các đoàn thể sau đây nằm trong Ấp Đời Mới:

Đội Thiếu Nhi, Đội Phụ Nữ, Đội Lão Ông, Đội Lão Bà và then chốt là Ấp Đội Dân Quân Tự Vệ (Thanh Niên).
Nhiệm vụ của Đội Thiếu Nhi là thực hiện công tác cảnh giới và báo động kịp thờị ; Nhiệm vụ của Đội Phụ Nữ là đánh lạc hướng địch, tiếp tế và cứu thương. Nhiệm vụ của các Đội Lão Ông, Lão Bà là gây hoang mang trở ngại cho địch, cố vấn che dấu và bảo vệ các thanh niên trong Ấp đội Dân quân tự vệ . Các Đội Thiếu Nhi, Phụ Nữ, Lão Ông, Lão Bà chủ trương bất bạo động, bất hợp tác với địch trong phương châm không nghe, không biết, không thấỵ
Ấp Đội Dân Quân Tự Vê là đoàn thể nồng cốt gồm thanh niên, tráng niên và phụ nữ độc thân trong Ấp, nhiệm vụ của Ấp đội là áp dụng chiến thuật phản du kích, gây tiêu hao và hoang mang cho địch, làm trì hoãn và gây trở ngại cho các hoạt động của địch để các lực lượng bán quân sự và quân đội của ta tiêu diệt địch. Chỉ có Ấp đội Dân quân tự vệ được trang bị một số vũ khí thô sơ, bán tự động như Carbine M1, Garant M1 v v...
Khi đã hoàn thành công việc tổ chức đoàn ngũ hoá nhân dân và Ấp Đời Mới đã dược nghiệm thu và công nhận thì Đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn cũng rời khỏi Ấp sở tại chuyển sang công tác một Ấp khác. Công việc điều hành quản lý Ấp cùng tiếp tục nuôi dưỡng, lãnh đạo các đoàn thể trong Ấp kể cả Ấp đội Dân quân tự vệ được bàn giao cho Ban Trị Sự Ấp Đời Mới Lâm Thời .

http://vnafmamn.com/images/NDTV15.jpg
Đầu năm 1968, sau đợt tổng công kích Tết Mậu Thân của cộng sản và bọn tay saị . Chánh quyền của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã thành lập Chương trình Nhân Dân Tự Vệ với mục đích thực hiện "chính sách Quốc Phòng dựa trên căn bản Nhân Dân".

Chương trình Nhân Dân Tự Vệ có nội dung chỉ đạo, phương thức tổ chức cũng như phương pháp hoạt động, lề lối điều hành đều xuất phát từ căn bản Mục tiêu 4: tổ chức Đoàn ngũ hóa nhân dân của chương trình Xây Dựng Nông Thôn. Nói cách khác, chương trình Nhân Dân Tự Vệ là một sự khai triển rộng rãi , nâng cao hiệu quả, phát triển qui mô cũng như nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của Tổ chức đoàn ngũ hóa nhân dân trong giai đoạn khẩn trương của đất nước. Chính một số Cán bộ Nhân Dân Tự Vệ của Quận Tỉnh đã thừa nhận công việc tổ chức và thành lập lực lượng Nhân Dân Tự Vệ tại những Ấp đã được đoàn ngũ hóa (Ấp Đời Mới) được tiến hành nhanh chóng và dễ dàng hơn những Ấp chưa được đoàn ngũ hóa gấp nhiều lần.

http://vnafmamn.com/VIETNAM%20WAR/ARVN_parade12.jpg
Chương trình NDTV cấp trung ương được điều hành bởi Tổng Nha Nhân Dân Tự Vệ trực thuộc Bộ Nội Vụ Tổ chức Nhân Dân Tự Vệ có hai lực lượng chính là: Nhân Dân Tự Vệ Chiến Đấu (gồm các đoàn viên thanh niên, thanh nữ). Nhân Dân Tự Vệ hỗ trợ (gồm các đội Thiếu nhi tự vệ, Phụ nữ tự vệ, Lão ông, Lão bà tự vệ.)

Tổng số đoàn viên Nhân Dân Tự Vệ chiến đấu và hỗ trợ trên cả nước tính đến đầu năm 1975 là hơn 4 triệu đoàn viên. Từ khi thành lập đến tháng 4 năm 1975, chương trình Nhân Dân Tự Vệ thường xuyên là một trong những chương trình quan trọng đặc biệt của kế hoạch Quốc Gia hàng năm.

Đáng tiếc, chương trình NDTV mà căn bản là Tổ Chức Đoàn Ngũ Hóa Nhân Dân cùng chính thể VNCH mến yêu không còn tồn tại sau ngày 30-4-1975 bởi sự phản bội của đồng minh và dã tâm xâm lược của kẻ thù .

Trần An Phương Nam

( Sinh Tồn chuyển )
Nguồn: http://www.haingoaiphiemdam.com/To-chuc-doan-ngu-hoa-nhan-dan-and-chuong-trinh-nhan-dan-tu-ve-3303

No comments:

Post a Comment