Friday, August 21, 2015

THÔNG ỐNG NƯỚC THẢI

Đây có lẽ là cách thông ống thoát bồn rửa mặt hoặc bồn tắm đơn giản nhất:
https://www.youtube.com/watch?v=1x_TtfTL4yo 

No comments:

Post a Comment