Friday, September 11, 2015

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI LSL

Mời quý anh chị bấm vào 2 links dưới đây để xem hình ảnh "40 NĂM HỘI NGỘ" của Hội Ái Hữu Linh Sơn Lĩnh ngày 5 & 6 tháng 9 năm 2015:

1.     TIỀN ĐẠI HỘI (@ NHÀ ANH NGUYỄN VĂN NHỰT)
2.     ĐẠI HỘI (@ SEAFOOD PALACE RESTAURANT)


No comments:

Post a Comment