Thursday, February 18, 2016

ÁP VÒNG TAY XDNT (Trầm Kha)
“Đã bao năm Nông Thôn ta đau khổ vô cùng,
Đã bao năm mang trên vai hai kẻ thù chung”.


Tâm huyết đó vẫn còn âm vang vọng
Quanh nẻo đường, trên nội cỏ chòm cây
Khắp Bắc Nam, cùng tiếp cận Đông Tây
Quê hương ấy là cội nguồn Dân Tộc.

Rừng Chí Linh: chồi tinh hoa văn học
Khởi đuốc thiêng mang ánh sáng trải dài
Về Nông Thôn, dồn nỗ lực sơ khai
Dựng công ích xây Trường hay trạm xá.

Những buổi họp, cách vần công cấy mạ
Với dân làng, học kỹ thuật bón phân
Lúa thêm hương, Phụ Lão Ấu quây quần
Đoàn Cán Bộ hát chung mùa gặt hái.

Từ Trung Tâm những gì ta ôn lại
Gói hành trang theo nhịp bước lên đường
Thề xả thân, sống chết cho quê hương
Một màu áo, bộ đồ đen xây dựng.

Rừng Lam Sơn: kim chỉ nam nắm vững
Không đua đòi, chẳng khiếu nại thiệt hơn
Giành  nhân tâm, luôn tranh thủ chớ sờn
Bằng tế nhị, qua tác phong hành động.

Vùng xôi đậu chính địa bàn giặc cộng
Phải đối đầu đấu lý “Hồi Chánh” ngay
Cộng gia tăng ám sát “đêm giữa ngày”
Tạo áp lực, dùng AK khủng bố.


Thường Thôn Ấp cộng quân về đấu tố
Bắt dân công, thâu thuế mất an ninh
Thiếu niềm tin, lũ ô lại bất bình
Bước dân vận là ưu tiên công tác.

Người Cán Bộ thấm nhuần và hoạt bát
Mang trên vai với hai kẻ thù chung
Cán đa năng, đa nhiệm hợp sức cùng
Dân với Cán, chính nghĩa là Xây Dựng.

Người Cán Bộ nhiệt tâm và thích ứng
Nghĩa là: “đi Dân nhớ, ở Dân thương”
Bà Ba Đen màu áo của quê hương
Là hình ảnh con Tim và Dân Tộc.

“Nào vùng lên nào vùng lên,
Ta quyết tâm Xây Dựng Nông Thôn”

TRAM KHA (TEXAS)

No comments:

Post a Comment