Thursday, February 18, 2016

SƯỞI ẤM NHAU

ImageỞ  Tân Tây Lan vào mùa lạnh, chim thường nép sát vào nhau để tạo giữ hơi ấm cho nhau.  

Không phải là sâu đâu nhé.
Image
Bầy én nhỏ tựa vào nhau trên dây thừng.

Image
Zoom in (real dimensions: 574 x 526)Image
Image
Bầy én trong cơn bảo tuyết mùa xuân.
Image
Chim cú con nằm sát bên nhau trong tổ ấm.
Image
Các con chim Superb Fairy Wren con đang nép mình vào nhau bên cạnh chim cha mêt mỏi.
Image
Két Uyên Ương nép vào nhau.
Zoom in (real dimensions: 574 x 574)Image
Các chú ngỗng con đang yên lành nằm ngủ bên nhau
Image
Gia đình chim bói cá.
Image
Image
Image
Tình Phụ Tử.
Image
Image
Cái lạnh của hừng đông.

Image

No comments:

Post a Comment