Wednesday, February 24, 2016

ỐI GIỜI ƠI!


-Lậy Trời, lậy Phật, lậy nàng
Con đang quỳ mọp ở hàng thứ hai
Xin thề với đấng...thái lai
Nếu con nhắm mắt thì Ngài phạt con.

- "Còn trời, còn nước, còn non"
Chắc ta sẽ phạt cái con trước mày
Ai đời lậy Phật thế này
Làm sao sư, sãi được ngày bình yên?

Cho dù có lạy... nhân duyên
Cớ sao tơ hớ làm phiền mắt... ta?
Nói gần cũng phải nói xa
Làm ơn đậy cái lá đa cuộc đời.


Thôi thì đành phải nói chơi:
Cái thằng chớp ảnh muôn đời đáng...khinh.
Đi chùa không chịu đọc kinh
Lại nhè cái "bướm" chụp hình để...xem! 
Hổng biết của ai.

No comments:

Post a Comment