Tuesday, January 20, 2015

CON CÁI


Con cua, con chó, con mèo
Con dê, con ngựa, con heo con bò,
Con chim, con sáo, con cò,
Con tôm,con cá, con sò chẳng to

Trên con sông có con đò
Trên con đê có con bò kéo xe
Con thuyền không phải con ghe
Bên con sông có "cái bè" phải không?
Chuyện này tôi chửa được thông
Khi con khi cái quý ông giải giùm
Tiếng mình con, cái tùm lum ...
Nước ngoài mà học té ùm xuống ao!

Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm ...  “hết sẩy”.  Để cho vợ vui lòng, chàng còn chịu khó học cả tiếng An Nam.
Một hôm, hai vợ chồng ra bờ hồ chơi, ông nói:
-Con hồ nầy đẹp quá phải không em?
Bà vợ liền chỉnh:
-Anh phải nói là cái hồ.
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, chàng khen:
-Cái sông nầy cũng đẹp.
Vợ lại cằn nhằn:
-Anh phải nói là con sông.
-Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
-Tại anh không để ý đó thôi.   Đây nè, cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà, nó chạy tới chạy lui nên gọi là con. Tương tự như vậy, cái hồ thì nằm yên trong khi con sông nó chảy.
Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
-Hèn chi! Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con...; còn cái của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái...; mai mốt mình đẻ một bầy trẻ, gồm cả con trai lẫn con gái, thì mình gọi là… “con cái” phải không?
-Anh cũng thông minh đó; nhớ học câu:

Nàng về nuôi “cái” cùng “con”,
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng.

 Ngoại trừ:


Vừa "con" vừa "cái": nhưng lại là "cái kéo", "con dao", chứ không phải là "cái dao" , "con kéo"!

No comments:

Post a Comment