Monday, January 26, 2015

HẤP TRỨNG

Luộc Trứng Không Cần Nước


Cách luộc:
 


Để 2 t
ờ giấy tissue trên đáy nồi cơm điện, đổ nước cho giấy thấm ướt là đủ.
 Rửa trứng rồi bỏ vào nồi, nấu cho đến khi nồi tự động tắt. 
Trứng không bị vỡ, và rất dễ bóc vỏ.

 
Từ đầu đến đuôi chỉ mất 5, 6 phút.

No comments:

Post a Comment