Tuesday, January 27, 2015

CUỘC ĐỜI LIỀN ÔNGGiai đoạn 1: Năm 20 - 30 tuổi 
Chồng em chẳng thích ăn quà 
Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm 
Cơm nhà rất dẻo rất thơm 
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà
Giai đoạn 2: Năm 30 - 40 tuổi 
Chồng em đã biết ăn quà 
Bây giờ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm 
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm 
Chồng em giờ biết ăn cơm lẫn quà.
Giai đoạn 3: Năm 40 - 50tuổi
Chồng em chỉ thích ăn quà 
Bây giờ anh chẳng về nhà ăn cơm 
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm 
Chồng em giờ đã bỏ cơm ăn quà.
Giai đoạn 4: Năm 50- 60tuổi 
Chồng em chẳng thích ăn quà 
Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm 
Cơm nhà hết dẻo hết thơm 
Chồng em giờ đã bỏ cơm lẫn quà.
Giai đoạn 5: Năm 60 - 70 tuổi
Chồng em bỏ cả cơm quà,
Chỉ ăn được phở cháo gà mà thôi.
Chê quà cơm dẻo thúi hôi,
Phở bà hàng xóm kề môi húp liền.
Giai đoạn 6: Năm 70 - 80 tuổi
Chồng em tóc bạc như tiên,
Phở ăn chẳng được có tiền như không.
Ngồi thèm nhìn ngó các ông...
Trẻ trung húp phở mà lòng xôn xao.
Giai đoạn 7: Năm 80 - 90 tuổi
Chồng em da hết hồng hào,
Quà, cơm, phở, cháo gà sao chẳng thèm.
Không còn có chút tòm tem,
Ngó qua liếc lại nhìn xem đất trời.
Giai đoạn 8: Năm 90 - 100 tuổi
Chồng em chán sống trên đời,

Muốn đi chầu Chúa, Phật, Trời, Diêm Vương.   

No comments:

Post a Comment