Thursday, December 3, 2015

HAI CÁI (Phong Châu)CÁI NHÀ

Dân hạnh phúc ở căn nhà rách  
Gió thênh thang phên vách trống không  
Bao năm góp sức chung lòng  
Quyết xây cho đảng cờ hồng phất cao.
Đảng thì ở lầu cao cửa rộng 
Ghế nạm vàng lồng lộng ngôi cao
Dân nghèo cũng chẳng làm sao 
Đói cơm rách áo đảng nào có lo   
Đảng sau trước quanh co dối trá        
Quyết dựng xây chắp vá thiên đường           
Của dân cướp hết ruộng nương
Nên dân gọi đảng là phường lưu manh            
Tay đã nhuốm hôi tanh mùi máu 
Dùng búa liềm cắt thấu ruột gan 
Giang sơn một giải phá tan
Lại toan tính chuyện đầu hàng bắc phương   
Đối với dân tính toan hiểm độc
Tám lăm năm lừa lọc quá hay (1930-2015)       
Chiến trường trai trẻ phơi thây
Ruộng đồng con trẻ kéo cày thay trâu              
Giải phóng ở nơi đâu chẳng thấy
Xẻ tài nguyên nát bấy chia nhau 
Đất đai, biển hiến cho Tàu 
Dân làm nô lệ cơ cầu khắp nơi   
Bảo vệ đảng, đánh dân thỏa thích 
Với giặc Tàu sợ mích lòng nhau  
Quan thầy, đầu cúi thật sâu 
Thành đô chịu phép chư hầu ngoại bang        
Đảng búa liềm rõ ràng bán nước  
Ải Nam Quan đón rước giặc vào        
Hay cho đỉnh trí tuệ cao 
Buôn dân bán mước trời nào có tha

 ----------------

CÁI QUẦN


Cái quần là quần của ta
Cớ sao nó đã ta bà đi đâu
Hay là đảng đã tịch thâu
Góp vô công quỹ năm châu đại đồng 
Bác Hồ có hiểu cho không?
Đành để cho bác tồng ngồng vậy thôi 
Gió lăn tăn mát bác ơi  
Râu ria của bác rạng ngời đảng ta  
Nắng mưa xin bác đừng la   
Vinh quang tột đỉnh, đảng ta một lời   
Những lời bác dặn nhớ đời
Tiến tới vô sản là nhời bác khuyên 
Đại đồng thế giới thần tiên
Tiến lên xã nghĩa khắp miền bác ơi  
Chiều chiều đi con dạo chơi
Đầu đội nón rách, dưới thời chân không     
Phía sau lồng lộng đôi mông 
Tay nâng liềm búa cờ hồng đẹp xinh
Muôn năm cờ của đảng mình  
Liềm dùng rạch áo tận tình dân ta 
Búa đập nát cửa tan nhà  
Cờ đảng thấm máu gọi là cờ chi?
Hiên ngang con vẫn bước đi 
Không quần chẳng áo thị phi mặc người  
Suối vàng chắc bác mỉm cười  
Đất nước vô sản người người tiến lên 
Dựng xây xã nghĩa vững bền  
Từ ngày có đảng tênh hênh thế này  
Cờ bay phất phới cờ bay 
Quần con cũng đã tuột bay theo cờ  
Đây là thật chẳng phải mơ 
Không quần không áo cũng nhờ đảng ta.
Phong Châu

No comments:

Post a Comment