Thursday, December 31, 2015

SÊN BIỂN


Con Cừu lá (thuộc họ Sên biển)  dễ thương này có tên Khoa học là Costasiella Kuroshimae. Chúng ăn tảo biển, và có thể quang hợp, cơ thể phát sáng màu xanh lá cây khi ở dưới nước.
 
Glaucus Atlanticus được gọi với cái tên rất mỹ miều: "Thiên thần màu xanh".
 
Loài sên có tên Janolus Fuscus trông như những cánh hoa dưới nước.
 
"Em" Dirona Albolineata nổi bật với màu hồng cam nhạt.
 
Loài Sên biển Cadlinella ornatissima.
 
 
Sên lá Elysia Chlorotica.
 
Sên thỏ Acanthodoris pilosa.
 
Janolus Barbarensis.
 
Chromodoris Alius
 
Flabellina Iodinea
 
Elysia Crispata.
 
Acanthodoris Lutea.
 

No comments:

Post a Comment