Friday, December 25, 2015

MONG NGÀY GẶP LẠI (Phong Châu)

Nhắn gửi các bạn hiền ở Bắc Cali mấy vần thơ:

Hoàng "Câu Chim" (áo xanh) thăm Café XDNT tháng 7 năm 2011. 
Từ trái sang phải: Lê Nghĩa, Ngô Hồi, Bảo Tố, Hoàng Châu, Trần Khánh và Phạm Hiền.

No comments:

Post a Comment