Thursday, December 31, 2015

TEM PHIẾU

Tem phiếu có từ thời sau năm 1953 ở ngoài miền bắc xã hội chủ nghĩa ,còn ở trong nam thì sau năm 1975. Tem lương thực không dùng cho mua gạo mà dùng cho cán bộ công nhân viên, cán bộ, bđội đi công tác mua cơm tại các khách sạn, hoặc nộp tem này cho những nơi mình đến công tác . 
-Một suất ăn mùa hè là 0,680 kg/ngày; mùa đông 0,740 kg/ngày. Bữa sáng 100 gam còn chia đều cho hai bữa trưa và chiều. 
-Thịt heo các loại 500g/tháng; đường 500g/tháng, xà phòng 250g/tháng (một bánh xà phòng 72 của Liên xô 250g) phiếu vải nam 4m/năm; nữ 5m/năm (nhơn nam1m vì phải dùng cho việc vệ sinh hàng tháng).
- Săm lốp xe đạp phích nước bóng đèn ....v.v... và ...v.v....

Đây là hệ quả của những chính sách kinh tế sai lầm của CSVN tiến xuống thiên đường "XHCN" (Xếp Hàng Cả Ngày).

 
 
No comments:

Post a Comment