Thursday, June 16, 2016

LIỀN ÔNG vs LIỀN BÀ

10-dieu-khac-nhau-giua-dan-ong-va-phu-nu

10-dieu-khac-nhau-giua-dan-ong-va-phu-nu-1

10-dieu-khac-nhau-giua-dan-ong-va-phu-nu-2


10-dieu-khac-nhau-giua-dan-ong-va-phu-nu-3


10-dieu-khac-nhau-giua-dan-ong-va-phu-nu-4

 
10-dieu-khac-nhau-giua-dan-ong-va-phu-nu-5
 
10-dieu-khac-nhau-giua-dan-ong-va-phu-nu-6


10-dieu-khac-nhau-giua-dan-ong-va-phu-nu-7
Phụ nữ tự chăm sóc cho mình khi bị ốm đau; còn liền ông thì...nằm chờ!

10-dieu-khac-nhau-giua-dan-ong-va-phu-nu-8
Lý do xem Titanic của đàn ông và phụ nữ.

10-dieu-khac-nhau-giua-dan-ong-va-phu-nu-9
Cách kể chuyện cũng khác nhau :  Vòng vo Tam quốc khác với Thẳng như ruột ngựa ???  Cà kê dê ngỗng, đàng kia thì Nói toạc móng heo ???

No comments:

Post a Comment