Friday, October 23, 2015

SƯỚNG HƠN LÀM NGƯỜI


Có con gà trống hoa mơ

Nó đi đạp mái bạc phơ cả đầu
Bạc thì bạc có sao đâu
Nếu không đạp mái sống lâu làm gì?

Cũng con gà trống hoa mơ
Nó đi đạp mái hói trơ cả đầu
Hói thì hói có sao đâu
Nếu không đạp mái tóc, râu làm gì?
Còn con gà mái hoa mơ
Nó đi tìm trống đỏ phơ cái mào
Đỏ thì đỏ kệ xác tao
Nếu không tìm trống thì tao ế à?

Ước gì anh hóa thành gà
Ngày ngày đạp mái các nhà xung quanh.
Cúm gà chỉ chết mình gà
Cúm chim thì chết cả bà... lẫn ông.

Ra đường sợ nhất cúm gà
Về nhà sợ nhất vợ già... khỏa thân?!
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con gà trống cho đời tự do
Thả sức mà gáy o... o...
Quanh năm đạp mái không lo trả tiền

Cuộc đời ngẫm cũng chông gai
Thôi thì ta cứ đầu thai kiếp gà
Tha hồ ghẹo nguyệt trêu hoa
Ăn no, dửng mỡ lê la xóm làng!
No comments:

Post a Comment