Thursday, July 14, 2016

HÌNH ẢNH BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG

Bộ tem thư vùng biên giới Việt-Trung được nhà xuất bản "G. Taupin et Cie" phát hành hơn 100 năm trước không chỉ cho thấy hình ảnh đồn binh và các chốt biên giới (Poste et Blockhaus de Haut Tonkin), hoạt động xây dựng của binh lính người Việt (Construction d’un poste en Territore militaire), mà còn miêu tả cảnh quan trong vùng (Sites pittoresques, Scenes Diverses), phương tiện vận chuyển (Transport) cũng như hoạt động sản xuất của người dân địa phương (Industries)... Đây thật sự là nguồn tài liệu tham khảo quý giá.

3001h
Cầu tre qua Sông Rã


3002u
Đồn Chợ Rã  (Bắc Cạn)


3004
Đồn Phủ Trùng Khánh


3005c
Đồn Đông Khê - Cao Bằng


3006g
Đồn Ta Lung


3008b
Cao Bằng


3009
Bờ sông Bằng Giang

3010
Đồn Bản Kha, trước Bi Ha3011n
Đồn biên giới Kao Kha


3012h
Ải Nam Quan - Đồn Pháp trên cửa khẩu biên giới


3014
Đồn Bắc Lệ trên tuyến đường sắt Hà Nội đến biên giới


3015
Chốt và đồn Nam Nung (Cao Bằng)


3016c
Đồn Thuỷ Khẩu, gần Tà Lùng


3017c
Đồn Lạng Giai (Chi Lăng) bên thiết lộ Hà Nội đến biên giới

3018g
Đồn Lạng Nắc bên thiết lộ Hà Nội đến biên giới3019

Đồn Tam Long (gần Đồng Đăng) 

3020
Đồn Tà Lùng (Cao Bằng)


3021
Đồn Mỏ Xat và trạm điện báo


3022
Đồn Ngân Sơn - vòng cung Cao Bằng


3023b
Đồn thân binh người Thổ trên đèo Lung Tim


3024
Lính tập cưa gỗ


3025
Dựng doanh trại


3026
Xây đồn


3051
Bậc thang ở Mèo Vạc


3052
Cầu mái che Nam Thông- vòng cung Cao Bằng


3053
Cầu mái che Long Kiều (Quảng Tây)


3054
Sông Gâm ở khu vực Yên Minh - vòng cung Bảo Lạc (Cao Bằng)


3055
Làng An Ma, khu vực hồ Ba Bể, gần Chợ Rã

3056
Một góc hồ Ba Bể, trước Chợ Rã3057b
Lối vào hang Pong, khu vực gần Chợ Rã


3058
Lối vào hang Pong, khu vực gần Chợ Rã


3059
Cầu phao qua sông Bằng Giang (Long Châu)


3060
Cửa khẩu Hiang Tse Nam, đường từ Lạng Sơn sang Long Châu


3061b
Sông Bằng Giang


3062
Một ngôi làng ở Đồng Đăng (Lạng Sơn)


3063b
Mộ đại quan người Hoa (Quảng Tây)


3064
Lều cá người Hoa trên sông Bằng Giang


3065
Kho thóc. Làng người Thổ ở Na Sai (vòng cung Bảo Lạc)


3068
Lũ lụt ở Long Châu


3067
Thuyền độc mộc của thân binh người Thổ trên sông Rã


3068v
Hang phòng khu vực Phố Binh Gia


3069
Làng Sóc Giang, vòng cung Cao Bằng


3081b
Nhuộm vải bằng củ nâu


3082b
Lò nấu đường


3083h
"Máy" ép mía làm đường


3084c
Cụ già bán sữa

3085g
Sửa thuyền3090
Xe bò 

3087
Chăn trâu3088c
Xe cút kít


3089b
Ngựa thồ


3091c
Bè trên sông Bằng Giang


4002
Phường chèo

4003
Đội múa lân4004
Hội múa rồng


4005g
Đám rước của các sư


4006
Hội múa rồng: Giờ nghỉ ăn trưa


948_001
Biểu diễn nhào lộn

4021b
Phu vận chuyển pháo 80mm lên núi

4022bPhu vận chuyển pháo 80mm lên núi4023c
Phu vận chuyển pháo 80mm lên núi

4024b
Phu vận chuyển pháo 80mm lên núi


2005g
Phu vận chuyển pháo 80mm lên núi

4028b
Tù binh4029j
Một nhóm loạn quân

No comments:

Post a Comment