Thursday, July 21, 2016

HƯƠNG XƯA

Sữa

Bia

Ngân Hàng

Kem đánh răng Hynos

"La-ze"

Hòm

Dạy học

Giày Bata

Báo..."liền bà"

 
"Sà phòng"
…………………..
Lời hát quảng cáo Hynos trên đài đài phát thanh Sài Gòn: 
Răng em, răng em trắng muốt như ngà 
Nhờ kem, nhờ kem Hynos mà ra.
Anh yêu em hay anh yêu kem, hay anh yêu anh bảy chà da đen?
Anh yêu em, anh yêu luôn kem, anh yêu luôn anh bảy chà da đen”

Một số thuốc hút trước 1975
 


RapHatCasino


photo

Chiếu phim dạo 

No comments:

Post a Comment