Thursday, July 21, 2016

ĐỜI SỐNG NÔNG DÂN VN XƯA


Photobucket
Mẹ rửa đít cho con trai trên cầu ao.

Photobucket

Vác cày

Photobucket

Vác bừa

Photobucket

Vác cuốc, vác bừa
Photobucket

Nghỉ ngơi bên nông cụ
Photobucket

Thợ đấu
Photobucket

Đào đất Photobucket

Giờ nghỉ của thợ đấu
Photobucket

Đánh dậm
Photobucket

Bắt cua cá

Photobucket

Nón thúng và khố 
Photobucket

Nghỉ trưa
Photobucket
Đấu vật
Photobucket

Nơm cá
Photobucket

Hôi cá trên ao hồ vừa tát cạn
Photobucket

Cào cá
Photobucket

Tát cá

Photobucket

Cất vó
Photobucket

Câu cá
Photobucket

Mò cua, bắt ốc
Photobucket

Vụ gặt
Photobucket

Vớt bèo
Photobucket

Vớt bèo nuôi lợn
Photobucket

Photobucket

Phiên chợ lợn
Photobucket

Ra đồng
Photobucket

Tát nước bên Hồ Tây
Photobucket

Con gái tát gầu dây
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Gầu sòng
Photobucket

Hai mẹ con đạp guồng
124_001

Guồng nước
Photobucket

Dắt trâu cày
Photobucket

Đi bừa
Photobucket


Photobucket

Cấy lúa
Photobucket

Gặt hái
Photobucket

Xay thóc
Photobucket

Chở gạo ra chợ
Photobucket

Thu hoạch cói
Photobucket

Gánh nước
Photobucket

Bà mẹ trẻ
Photobucket

Chó dọn vệ sinh

No comments:

Post a Comment