Thursday, July 14, 2016

TIẾNG TRỐNG QUÊ HƯƠNG (Hoàng Kim Châu)

Tặng Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc La San - San José
Bạn từ đâu đến? Tận phương xa
Gặp nhau đây chung một quê nhà
Hồn thiêng sông núi bừng vang dậy
Tiếng trống hào hùng giục lòng ta

Năm nghìn năm giữ vững cõi bờ
Trống vui ra trận với tuổi thơ
Giặc Ân khiếp vía tre Phù Đổng
Núi Sóc Thiên Vương khói phủ mờ
 
Trống thuở Văn Lang thuở dựng cờ
Một mẹ trăm con trứng Âu Cơ
Trống vọng Mê Linh ngàn chân bước
Dệt thành sử Việt bậc anh thơ

Trống trận ra khơi lướt sóng ngàn
Trận đầu chiến thắng Bạch Đằng Giang
Ngô Quyền dẹp sạch quân Nam Hán
Phất cờ độc lập đất phương Nam

Trống giục quân đi giữ cõi bờ
Tuyên ngôn độc lập viết thành thơ   
“Nam Quốc Sơn Hà” vua Nam
Thắm rực cờ vàng bay phất phơ
 
Tiếng trống vang hội nghị Diên Hồng
Trẻ già trai gái cứu non sông
Trần Hưng Đạo diệt quân Mông Cổ
Sóng Bạch Đằng lấp mộng cuồng ngông

Trống trận Lam Sơn vọng muôn đời
Anh hùng tụ nghĩa về khắp nơi                 
“Lê Lợi Vi Quân” thần Nguyễn Trãi
Đại Cáo Bình Ngô đẹp tuyệt vời

Quang Trung Nguyễn Huệ diệt giặc Thanh
Trống vui giục giã giữa kinh thành
Thăng Long chốn cũ còn lưu dấu
Nhị Hà máu giặc còn hôi tanh

Đêm vọng rừng thiêng vang tiếng trống
Rộn lòng con cháu giống Lạc Long
Lắng nghe trống trận nghìn năm cũ
Quyết giữ non sông lòng hẹn lòng

Hoàng Kim Châu

No comments:

Post a Comment