Sunday, December 7, 2014

CẨN TẮC VÔ ƯU

Người chồng hấp hối trên giường bệnh trối trăn với vợ:
- Bây giờ anh đang gần đất xa trời, em có thể thú nhận về mối quan hệ với tay hàng xóm được không? Lúc này mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì, song anh vẫn muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Cô vợ ngần ngừ một lúc rồi hỏi lại:
-Thế nhỡ anh không chết thì sao?

No comments:

Post a Comment