Sunday, December 7, 2014

HỌP MẶT LINH-SƠN -LĨNH

HỘI CỰU CÁN BỘ XDNT BẮC CALIFORNIA

Kính gởi Ban Tổ Chức Ngày Họp Mặt Linh-Sơn-Lĩnh và anh chị em cựu CB/XDNT, 

Theo dự trù,  và nếu không gì thay đổi, phái đoàn XDNT, cùng thân hữu Café XDNT Bắc California, sẽ khởi hành từ San Jose vào sáng Thứ Bảy xuống miền Nam tham dự NGÀY HỌP MẶT Linh-Sơn-Lĩnh khoảng trên 20 người, gồm quý anh chị:

TT
HỌ VÀ TÊN
SỐ NGƯỜI
GHI CHÚ
1
Đào Minh Quân
2

2
Lê Đình Ruân
2

3
Lê Kim Vinh-Phi
2

4
Lê Thành Nghĩa
1

5
Ngô Đình Ngân
1

6
Nguyễn Kim Vinh
1

7
Nguyễn Loan
1

8
Nguyễn Trọng Tài
1

9
Nguyễn Văn Châu
2

10
Nguyễn Văn Phúc
2

11
Phạm Đức Hiền
1

12
Phạm Quang Mỹ
1

13
Trần Hiếu Lai
1

14
Trần Sáu
1

15
Trần Văn Khánh
2

16
Trần Văn Sung
1


Cộng
22


(Anh chị em nào muốn tháp tùng phái đoàn này xin liên lạc Trần Văn Khánh: 408-707-8577).

Kính thưa quý anh chị,
Qua email, chúng tôi xin được “tùy tiện” thông báo những tin tức mà chúng tôi nhận được, với hy vọng chúng sẽ giúp cho quý anh chị, cùng Ban Tổ Chức,  chuẩn bị một cách thích ứng hơn trong những ngày hội ngộ:

1.     Theo lời mời của Ban Tổ Chức và anh chị Trần Văn Tuyến, phái đoàn Bắc California sẽ đến tham dự buổi họp mặt tại “Nhà Vãng Lai” 10200 Bolsa Ave SPS 20 Wesminster CA 92683,   vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy (30 tháng 8 năm 2014). 

2.     Vì lý do ngoài ý muốn, rất tiếc một số người đi xe riêng trong phái đoàn sẽ không thể tham dự đêm “TIỀN HỘI NGỘ” tại nhà anh Nguyễn Văn Nhựt vào chiều Thứ Sáu (30 tháng 8 năm 2014) như mọi năm.  Thành thật xin lỗi anh chị Nhựt và quý anh chị trong BTC đã có nhã ý mời.

3.     Anh Nguyễn Công Sản viết: 
“Kính thưa Qúy Anh,
Theo như chỗ chúng tôi biết: Phái Đoàn Cựu CB/XDNT Nam California tham dự HỌP MẶT của HỘI LINH SƠN LĨNH gồm có:
1.     Anh TRẦN VĂN TIỀM, Hội Trưởng,
2.     Anh NGUYỄN HỮU NGHĨA, Tổng Thư Ký,
3.     Anh LÊ HỮU TRÍ, Cố Vấn.
4.     Bà LÊ HỮU TRÍ.”
(Riêng anh Sản, vì phải qua miền đông theo lịch trình dự trù trước, nên không thể tham dự). 

Cũng xin thông báo với quý anh chị em Cán Bộ và thân hữu “NGÀY HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN” của Hội “LINH-SƠN-LĨNH” với chủ đề “QUÁ KHỨ…CHẲNG SAO QUÊN”  sẽ được tổ chức vào  THỨ BẢY & CHỦ NHẬT 30,31-8-2014.
Xin xem chi tiết và chương trình trong Thiệp Mời đính kèm: 

Trân trọng thông báo,
San Jose ngày 24 tháng 8 năm 2014
TM. Ban Chấp Hành.
TTK. Phạm Đức Hiền


No comments:

Post a Comment