Sunday, December 7, 2014

ĐÁI ĐƯỜNG


Việt Nam văn hóa sáng ngời:

Noi gương đảng bác ta thời...cứ "đi"! 

Bảng đề "CẤM ĐÁI" cứ pee,
 

Đi xe nhớ bác, cứ xì bên hông!.

No comments:

Post a Comment