Sunday, December 7, 2014

I LIKE YOUR THOUGHT

EM THÍCH CÁCH SUY NGHĨ CỦA THẦY

http://www.jonco48.com/blog/birds_20on_20fence_small1.jpg


Nhóc Johnny đang ngồi làm bài tập toán thì thầy giáo hỏi nó:
- Johnny, nếu có 5 con chim đậu trên hàng rào, em dùng súng bắn một con thì còn lại mấy con?
Johnny trả lời:
- Không còn con nào, vì những con còn lại sẽ bay mất tiêu.
Thầy giáo nói:
- Sai, câu trả lời là 4; nhưng thầy thích cách trò đang suy nghĩ.

Johnny nói:- Em có câu hỏi xin hỏi thầy.  Nếu có 3 phụ nữ đang ăn kem trong tiệm, một cô liếm kem, cô thứ nhì cắn kem, cô thứ ba thì mút kem, vậy em đố thầy cô nào đã có chồng?
Ông giáo lo lắng trả lời:
- À, thì thầy đoán là cô đang mút kem.
Nhóc Johnny nói:
- Sai ạ. Đó là cô có chiếc nhẫn cưới trên ngón tay; nhưng em thích cách suy nghĩ của thầy.

--------------------
English Version:
I like the way you're thinking
Little Johnny was sitting in class doing math problems when his teacher picked him to answer a question, "Johnny, if there were five birds sitting on a fence and you shot one with your gun, how many would be left?" "None," replied Johnny, "cause the rest would fly away." "Well, the answer is four," said the teacher, "but I like the way you're thinking."

Little Johnny says, "I have a question for you. If there were three women eating ice cream cones in a shop, one was licking her cone, the second was biting her cone and the third was sucking her cone, which one is married?"
"Well," said the teacher nervously, "I guess the one sucking the cone."
"No," said Little Johnny, "the one with the wedding ring on her finger, but I like the way you're thinking."

No comments:

Post a Comment